VSTUP DO CHORVATSKA

31. března2021

Tisková zpráva
Chorvatsko zjednodušuje podmínky pro vstup turistů od 1.dubna 2021


Záhřeb/Praha

Místopředseda Vlády Chorvatské republiky a ministr vnitra Dr.Sc. Davor Božinović na dnešní tiskové konferenci představil aktualizované podmínky stanovené Chorvatskem pro vstup do země splatností od 1.4.2021. Výraznou změnou je možnost prokázat se při vstupu negativním antigenním testem, kdy po jeho předložení budou turisté z EU oprávněni ke vstupu do Chorvatka. Povinnost předložit negativní test se nevztahuje na děti mladší 7 let cestující v doprovodu rodičů. Jedná se o součást opatření, která významně sníží náklady na dovolenou a cestování, zvláště pak pro rodiny.

Zveřejněné vládní rozhodnutí stanoví, že vstupna území Chorvatka je povolen při splnění jedné ze tří níže uvedených podmínek. V případě, že cestující nesplňuje žádnou z uvedených podmínek, bude mu umožněn vstup do země, s tím, že nastoupí do karantény a test proběhne následně v Chorvatsku. V případě, že by cestující nemohl z nějakého důvodu test na Covid-19 podstoupit, je nutné dodržet karanénu v trvání 10 dní.

Základní podmínky pro vstup zní: Osobám s pobytem v EU včetně České republiky bude umožněn vstup do Chorvatské republiky pokud se prokáží jedním z následujících dokladů:

1. potvrzením o negativním PCR nebo antigenním testu, uvedeném na Společném seznamu antigenních testů uznávaných členskými státy Evropské unie, zveřejněném Evropskou komisí. Výsledek testu nesmí být starší než 48 hodin - měřeno od času uvedeného na testu do příjezdu na hraniční přechod. V případě použití antigenního testu je nutné při pobytech delších než 10 dní provést opakovaný antigenní test a to v době do 10 dní od provedení prvního antigenního testu.

2. potvrzením o očkování, které proběhlo nejméně 14 dní před vstupem do Chorvatska druhou dávkou nebo první, pokud se jedná o očkování, které se provádí jen v jedné dávce

3. potvrzením o pozitivním PCR nebo antigenním testu, které stvrzuje, že se osoba zotavila z virové infekce SARS-CoV-2, přičemž tento test byl proveden před 180 dny a je starší než 11 dnů ode dne příjezdu na hraniční přechod, nebo po předložení potvrzení o prodělání COVID-19 vystavené holékařem.

Děti do 7let, které cestují s rodičem/zákonným zástupcem, jsou osvobozeny od předložení potvrzení o negativním výsledku testu a od karantény, pokud mají rodiče/zákonní zástupci negativní PCR a nebo antigenní test, nebo potvrzení o očkování a nebo oprodělání onemocnění COVID-19.

Při překračování hraničních přechodů Chorvatské republiky a pobytu v Chorvatské republice jsou všechny osoby povinny dodržovat epidemiologická opatření,obecná a zvláštní doporučení a pokyny Chorvatského institutu veřejného zdraví. Všem cizincům cestujícím do Chorvatska, za předpokladu že splňují podmínky pro vstup do Chorvatské republiky, se doporučuje předem vyplnit formulář pomocí aplikacehttps://entercroatia.mup.hr/

Aktuální podmínky pro návrat do ČR naleznete na stránce Ministerstva zahraničních věcí ČR na www.mzv.cz


 
01_Ceska_republika (28)
Česká republika
Croatia (4)
Chorvatsko
1spain (11)
Španělsko