COVID CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

     

JEDINEČNÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY BEZ RIZIKA
... i v době "covidové"

- objednání zájezdu bez rizika - pojištění na storno se vztahuje na karanténu i na onemocnění covid19 kdykoliv před odjezdem na zájezd
- pojistka kryje léčebné výlohy včetně onemocnění covid19
- pojistka kryje náklady související s karanténou a náhradní dopravou do ČR v souvislosti s onemocněním covid19
Když se v zahraničí něco stane, chcete se obrátit na někoho spolehlivého. A právě od toho je tu naše profesionální asistenční služba, která se o vás postará. Naše cestovní pojištění vás chrání v zahraničí také v případě nemoci COVID-19 do výše limitu léčebných výloh. Pojištění storna se vztahuje i na případy, kdy před odjezdem onemocníte nemocí COVID-19. Při cestách do zahraničí se řiďte aktuálním doporučením Ministerstva zahraničních věcí.


NOVINKA - POJIŠTĚNÍ ASISTENCE PRO MOTOROVÁ VOZIDLA V ZAHRANIČÍ
 
více informací ZDEČASTO KLADENÉ OTÁZKY COVID-19

Zajímá Vás, kde Vás naše cestovní pojištění kryje i při událostech spojených s onemocněním covid-19 nebo karanténou? Zda je možné nárokovat si připojištění Storno cesty a za jakých podmínek? Níže pro Vás máme odpovědi na nejčastější dotazy týkající se aktuální situace.

KAM MOHU CESTOVAT? KDE JE POJIŠTĚNÍ PLATNÉ I NA UDÁLOSTI SPOJENÉ S COVID-19?
 • Pokud cestujete do země, kde podle semaforu Ministerstva zahraničních věcí ČR, WHO (Světová zdravotnická organizace) nebo podobnou institucí je dovoleno cestovat, jsou v rámci pojištění léčebných výloh události způsobené onemocněním covid-19 kryty. Toto se týká pouze zemí v rámci EU. Cestování do jednotlivých zemí může být podmíněno splněním podmínek pro vstup např. prokázáním se negativním antigením nebo PCR testem nebo např. potvrzením o očkování.   
CO KRYJE POJIŠTĚNÍ, KDYŽ SE V ZAHRANIČÍ DOSTANU DO PREVENTIVNÍ KARANTÉNY (BEZ ZDRAVOTNÍCH KOMPLIKACÍ)?
Pokud se nacházíte v zemi, kde jsou komplikace s onemocněním covid-19 kryty, platí následující:
 • Náklady na ubytování a stravu v rámci nařízené preventivní karantény, pokud neprobíhá v rámci dohodnutého ubytování a stravování pojištěného nebo na náklady místních úřadů.
 • Náklady na návrat domů po ukončení nařízené preventivní karantény, pokud pro návrat není možné využít původně plánovaný způsob dopravy.
KDYŽ V ZAHRANIČÍ ONEMOCNÍM COVID-19, KRYJE MĚ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ?
Pokud se nacházíte v zemi, kde jsou komplikace s onemocněním covid-19 kryty, platí následující:
 • Na případy, kdy je u Vás testem (PCR) potvrzeno onemocnění covid-19 (tzv. zdravotní karanténa), se cestovní pojištění vztahuje
 • V takovém případě je nutné kontaktovat asistenční službu (číslo máte na kartičce pojištění). Z cestovního pojištění jsou kryta rizika v rámci léčebných výloh na Vaši hospitalizaci, či repatriaci. Také Vám prodloužíme dobu pojištění, a to do doby Vašeho návratu do České republiky.
KRYJE CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ TESTOVÁNÍ NA PŘÍTOMNOST COVID-19?
 • Pokud testování slouží k určení diagnózy, protože je ohroženo Vaše zdraví nebo život a je zapotřebí test provést, pak ano.
 • Cestovní pojištění nekryje povinné testování pokud je nařízeno před odletem/po příletu ani testování, které je potřebné pro případný vstup do země nebo při přicestování zpět do ČR.
KDYŽ ONEMOCNÍM COVID-19 PŘED CESTOU, MOHU SI NÁROKOVAT STORNO POJIŠTĚNÍ?
 • V případě, kdy jste v karanténě z důvodu potvrzení onemocnění covid-19 v ČR, jsou z cestovního pojištění kryta rizika v rámci připojištění storna cesty dle sjednaných podmínek.
 • Pokud předložíte rozhodnutí místně příslušné Krajské hygienické stanice o Vašem umístění do karantény, budeme to posuzovat jako pojistnou událost z pojištění storna.
KDYŽ NECHCI ODCESTOVAT, PROTOŽE MÁM OBAVY ZE ZHORŠUJÍCÍ SE PANDEMICKÉ SITUACE V CÍLOVÉ ZEMI, MOHU SI NÁROKOVAT STORNO POJIŠTĚNÍ?
 • Nikoliv. Pouhé obavy nejsou důvodem ke stornování zájezdu a uplatnění pojištění na storno. Je třeba se obrátit na Vaši cestovní kancelář a platí standardní smluvní podmínky pro odstoupení od smlouvy. Pokud bude cílová země prohlášena Ministerstvem zahraničních věcí jako nebezpečná nebo sem bude zakázán vstup, budou zájezdy automaticky stornovány ze strany pořadatele zájezdu bez stornopoplatků. 
 
KDYŽ JSEM UMÍSTĚN DO KARANTÉNY PŘED CESTOU, MOHU SI NÁROKOVAT STORNO POJIŠTĚNÍ?
 • Pokud předložíte rozhodnutí místně příslušné Krajské hygienické stanice o Vašem umístění do karantény, jsou z cestovního pojištění kryta rizika v rámci připojištění storna cesty dle sjednaných podmínek.


DOKUMENTY KE STAŽENÍ
 • ROZSAH POJIŠTĚNÍ
 • POJIŠŤOVACÍ KARTIČKY AXA ASSISTANCE
 • VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY KOMPLEXNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CK
 • VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ STORNA PRO CK
 • PODMÍNKY GDPR
 • SEZNAM RIZIKOVÝCH SPORTŮ
 • INFORMACE PRO KLIENTY O UZAVŘENÍ SMLOUVY
 • INFORMAČNÍ DOKUMENT PRO KLIENTY - SOUHRNNÝ PŘEHLED
 • POJISTĚNÍ AUTOASISTANCE V ZAHRANIČÍCroatia (4)
Chorvatsko